BURSARY OFFICE

Latar Belakang

Unit Kewangan Staf beroperasi di aras 1 Bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

Unit Kewangan Staf mempunyai tiga Fungsi utama.

Pembayaran

 • Urusan bayaran gaji dan emolumen bagi kakitangan tetap, kontrak, sambilan dan sementara, ganjaran staf kontrak dan ganjaran gantian cuti rehat..
 • Bayaran Syarahan / Saguhati/Honorarium
 • Urusan tuntutan perjalanan
 • E-claim
 • Urusan bayaran yuran kursus/ Persidangan
 • Urusan Penyediaan penyata perbelanjaan pecah kontrak cuti belajar
 • Urusan bayaran elaun kerja lebih masa.
 • Urusan wang pendahulan pebtadbiran

Terimaan Hasil

 • Mengurus Penerimaan kutipan hasil.
 • Mengurus Buku Akuan Terimaan Tunai

Perkhidmatan

 • Menguruskan potongan gaji di atas kehendak undang-undang KWSP, PCB, PERKESO Pension, SOCSO, simpanan (Tabung Haji, ASN dan ASB).
 • Unit Kewangan Staf

  Ketua Penolong Bendahari (Memangku)
  Penolong Bendahari
  Cik Agatha Bana

  Cik Agatha Bana

  Penolong Bendahari


  : +6082 58 1184

  Penolong Akauntan
  Puan Hamisah bt Ahmad

  Puan Hamisah bt Ahmad

  Penolong Akauntan Kanan


  : +6082 58 1186

  Puan Tuzianna Binti Tuah

  Puan Tuzianna Binti Tuah

  Penolong Akauntan Kanan


  : +6082 58 1196

  Cik Azzariah binti Bujang

  Cik Azzariah binti Bujang

  Penolong Akauntan


  : +6082 58 1169

  Pembantu Tadbir (Kewangan)
  Encik Shaeedun B. Hj Mohd Jais

  Encik Shaeedun B. Hj Mohd Jais

  Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan)


  : +6082 58 1183

  Encik Abdul Rahman B. Abdul Latiff

  Encik Abdul Rahman B. Abdul Latiff

  Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan)


  : +6082 58 1180

  Cik Kasnawati binti Kanchil

  Cik Kasnawati binti Kanchil

  Pembantu Tadbir (Kewangan)


  : +6082 58 1179

  Puan Azura binti Sakawi

  Puan Azura binti Sakawi

  Pembantu Akauntan


  : +6082 58 1183

  Puan Diana Baki

  Puan Diana Baki

  Pembantu Akauntan


  : +6082 58 1183

  Puan Amelia Temaga anak Arit

  Puan Amelia Temaga anak Arit

  Pembantu Tadbir (Kewangan)


  : +6082 58 1064

Latar Belakang

Unit Perolehan beroperasi di Aras 1, bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

FUNGSI

 • Mengurus pembelian terus seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
 • Mengurus sebut harga seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
 • Mengurus Tender seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
 • Mengurus Rundingan Terus.
 • Mengurus Kontrak Universiti seperti kontrak bekalan perkhidmatan, kontrak kerja dan kontrak sewaan.
 • Menyedia pesanan rasmi (PO).
 • Mengurus Multimodal Transport Operator (MTO).
 • Menyediakan laporan perolehan.

unit perolehan

Penolong Bendahari Kanan
Puan Caroline Anak Michael Elly

Puan Caroline Anak Michael Elly

Penolong Bendahari Kanan


: +6082 58 1072

Penolong Akauntan
Puan Dayang Sharizah Binti Abdul

Puan Dayang Sharizah Binti Abdul

Penolong Akauntan Kanan


: +6082 58 1071

Puan Ervinna Anak Slan

Puan Ervinna Anak Slan

Penolong Akauntan


: +6082 58 1922

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Encik Alias B. Baki

Encik Alias B. Baki

Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1075

Puan Safarina Binti Johnny

Puan Safarina Binti Johnny

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 581074

Puan Rosita Demi anak Jus

Puan Rosita Demi anak Jus

Pembantu Akauntan


: +6082 581074

Puan Nur Hasyimah Binti Mohammed

Puan Nur Hasyimah Binti Mohammed

Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan)


: +6082 58 1170

Latar Belakang

Unit Penjanaan Hasil beroperasi di aras 1 Bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

Tujuan penubuhan unit ini adalah untuk mengurangkan kebergantungan UNIMAS kepada geran mengurus kerajaan dan juga untuk mengurangkan kebergantungan PTJ(pusat tanggungjawab) kepada peruntukan mengurus dalam perbelanjaan operasi Universiti. Disamping itu dapat menyemai budaya penjanaan pendapatan dan ‘value for money’ di kalangan F/I/P/B tanpa menjejaskan fungsi utama Universiti sebagai pusat kecemerlangan akademik. Penjanaan pendapatan dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti tertakluk kepada peraturan yang sedang berkuatkuasa di Universiti seperti berikut :-

 • Pelaburan
 • Pengkomersilan produk, perkhidmatan dan aset universiti yang dikenalpasti sesuai untuk dikomersialkan. Produk, perkhidmatan dan aset Universiti yang boleh dikomersilkan adalah seperti pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perundingan, persidangan/bengkel/seminar/kursus/latihan, pengurusan instrumentasi dan pengurusan prasarana dan ruang.
 • Program Usahasama.
 • Aktiviti Penjanaan yang lain seperti akaun enterprise dan endowmen dan endowmen wakaf

Unit Penjanaan & Pendapatan

Penolong Bendahari
Redzuan bin Sarkawi

: +6082 58 1198

Redzuan bin Sarkawi

Penolong Bendahari

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Dayang Halimatun Sa'adiah Binti Abang Mohd Othman

Puan Dayang Halimatun Sa'adiah Binti Abang Mohd Othman

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1193

Latar belakang

Unit Kewangan Pelajar beroperasi di aras G Bangunan BHEP UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

Fungsi Utama Unit Kewangan Pelajar

 • Mengurus Terimaan Hasil / Yuran
 • Mengurus Bayaran Balik Biasiswa / Pinjaman Pelajaran
 • Mengurus Bayaran Tuntutan Balik Pelajar Menarik Diri Dari Pengajian, Tangguh Pengajian, Yuran Per Kredit, Kursus Ulangan / Baiki, Gugur Kursus
 • Menyediakan Laporan Akaun Pelajar untuk Penyata Kewangan Universiti

unit kewangan pelajar

Penolong Bendahari Kanan
Puan Melissa binti Nur Azman @ Jeman

Puan Melissa binti Nur Azman @ Jeman

Penolong Bendahari Kanan


: +6082 581879

Penolong Akauntan
Puan Siti Khatidjah Binti Alias

Puan Siti Khatidjah Binti Alias

Penolong Akauntan


: +6082 58 1873

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Dyg Siti Hawa Bte Awg Julaihi

Puan Dyg Siti Hawa Bte Awg Julaihi

Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan


: +6082 58 1871

Encik Sarkawi bin Taha

Encik Sarkawi bin Taha

Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan


: +6082 58 1871

Cik Nurul Shahida Binti Abdul Karim

Cik Nurul Shahida Binti Abdul Karim

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1872

Nor Sapariah Binti Abdul Rahman

Nor Sapariah Binti Abdul Rahman

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1872

Cik Ramis Ayasamy Raman

Cik Ramis Ayasamy Raman

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 581872

Subcategories