BURSARY OFFICE

Latar Belakang

Unit Perolehan beroperasi di Aras 1, bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

FUNGSI

  • Mengurus pembelian terus seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
  • Mengurus sebut harga seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
  • Mengurus Tender seperti bekalan, perkhidmatan dan kerja.
  • Mengurus Rundingan Terus.
  • Mengurus Kontrak Universiti seperti kontrak bekalan perkhidmatan, kontrak kerja dan kontrak sewaan.
  • Menyedia pesanan rasmi (PO).
  • Mengurus Multimodal Transport Operator (MTO).
  • Menyediakan laporan perolehan.

unit perolehan

Penolong Bendahari Kanan
Puan Caroline Anak Michael Elly

Puan Caroline Anak Michael Elly

Penolong Bendahari Kanan


: +6082 58 1072

Penolong Akauntan
Puan Dayang Sharizah Binti Abdul

Puan Dayang Sharizah Binti Abdul

Penolong Akauntan Kanan


: +6082 58 1071

Puan Ervinna Anak Slan

Puan Ervinna Anak Slan

Penolong Akauntan


: +6082 58 1922

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Encik Alias B. Baki

Encik Alias B. Baki

Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1075

Puan Safarina Binti Johnny

Puan Safarina Binti Johnny

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 581074

Puan Rosita Demi anak Jus

Puan Rosita Demi anak Jus

Pembantu Akauntan


: +6082 581074

Puan Nur Hasyimah Binti Mohammed

Puan Nur Hasyimah Binti Mohammed

Pembantu Tadbir Kanan (Kewangan)


: +6082 58 1170