BURSARY OFFICE

Latar Belakang

Unit Bajet beroperasi di Aras 1, Bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

  • Menyedia Anggaran Belanjawan Mengurus
  • Menyedia Buku Anggaran Belanjawan Mengurus dan Pembangunan
  • Menyedia Agihan Belanjawan Mengurus
  • Mengurus Permohonan Pindah/Tambah Peruntukan Belanjawan Mengurus
  • Menyedia Laporan Bulanan Prestasi Perbelanjaan dan Aliran Tunai Perbelanjaan Pembangunan
  • Menyedia Laporan Prestasi Suku Tahun Belanjawan Mengurus

Unit Bajet

Staf Unit Bajet
Puan Misi Binti Mohamat

Puan Misi Binti Mohamat

Penolong Bendahari


: +6082 582365

Erni Yusnita bt Yusoff

Erni Yusnita bt Yusoff

Penolong Akauntan


: +6082 58 1170

Puan Haliah binti Taip

Puan Haliah binti Taip

Pembantu Akauntan


: +6082 58 1170

Puan Innoe Anak Peter Linting

Puan Innoe Anak Peter Linting

Pembantu Tadbir (Kewangan) Kanan


: +6082 58 1191

Nur Nabila Binti Abdullah

Nur Nabila Binti Abdullah

Pembantu Tadbir (P/O)


: +6082 58 1191