BURSARY OFFICE

Latar Belakang

Unit Pengurusan Aset beroperasi di aras 1 Bangunan Canselori UNIMAS Kota Samarahan.

Fungsi

  • Mengurus Pendaftaran Aset Alih
  • Mengurus Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset Alih
  • Mengurus Penyelenggaraan Aset Alih
  • Mengurus Pelupusan (Penyediaan Laporan) Aset Alih
  • Mengurus Kehilangan dan Hapuskira Aset Alih
  • Mengurus Pendaftaran Aset Tak Alih
  • Menyedia Laporan Aset Tetap dan Penyata Susutnilai untuk Penyata Kewangan
  • Menyedia Laporan Kerja Dalam Kemajuan untuk Penyata Kewangan

Unit Pengurusan Aset

Penolong Bendahari
Puan Effida Liyana binti Zulkipli

Puan Effida Liyana binti Zulkipli

Penolong Bendahari


: +6082 58 1888

Penolong Akauntan
Encik Nazrin Bin Wagiman

Encik Nazrin Bin Wagiman

Penolong Akauntan


: +6082 581070

Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Harfida Binti Willie

Puan Harfida Binti Willie

Pembantu Tadbir (Kewangan)


: +6082 58 1070