BURSARY OFFICE

Visi & Objektif

Visi

Untuk menjana, menyebar dan menerap ilmu secara strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya.

Objektif

  • Memberi perkhidmatan kewangan dari segala aspek kepada Universiti keseluruhannya, di samping bertanggungjawab mempastikan kedudukan kewangan Universiti sentiasa kukuh walau dalam keadaan di mana sumber kian susut.
  • Menyediakan sumber kewangan.
  • Menentukan sumber diperolehi, dibelanja dan diperakaunkan dengan efisien.
  • Menjana pendapatan yang cukup bagi membiayai pengurusan dan pembangunan melalui sumber seperti sumbangan kerajaan, pendapatan oleh Universiti dan Sumbangan dan derma.
  • Menyediakan sumber kewangan bagi aktiviti pembangunan sumber manusia, prasarana, penyediaan keperluan peralatan pengajaran dan pembelajaran serta pengendalian pengurusan dan penyelenggaraan universiti.
  • Memastikan pelaksanaan perolehan mengikut peraturan semasa Kementerian dan Universiti.
  • Menentukan sumber dibelanjakan mengikut had yang diluluskan oleh LPU serta akta, dasar dan peraturan kewangan Universiti.
  • Memperakaunkan transaksi kewangan seperti yang diperunttukan oleh akta, dasar dan peraturan kewangan Universiti.
  • Menyediakan laporan kewangan berkanun dan berkala.